W czwartek 16.06. obchodziliśmy uroczystość Bożego Ciała. Parafianie zgromadzili się o godz. 10 na Eucharystii, by wielbić Najświętsze Ciało i Najświętszą Krew Chrystusa. Następnie wyruszyła procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy, gdzie odmawiane były modlitwy oraz czytana Ewangelia. Wierni przeszli ulicą Kasztelańską do pierwszego ołtarza przy figurze Matki Bożej, ulicą Wczasową do drugiego ołtarza u Państwa Kortas, trzeciego ołtarza przy Bożej Męce na skwerze im. Ks. Franciszka Nogalskiego i ulicą Kasztelańską do czwartego ołtarza u Państwa Lorbieckich. 

Główna uroczystość liturgiczna odbyła się o godz. 11:30. Jej celebransem był ksiądz Zenon Czekała, który wygłosił również kazanie. W homilii przedstawił m.in. ikonę "Trójcy Świętej" Andrzeja Rublowa - dzieło ukazujące trzy postacie, oparte na historii biblijnej opisanej w 18 rozdziale Księgi Rodzaju. Ikona za pomocą środków plastycznych i symbolicznych objawia świat duchowy i jest miejscem duchowej obecności Trójjedynego Boga. Ks. Zenon, przedstawiając tajemnicę Świętej Trójcy nawiązał do rodziny, domu rodzinnego, wspólnej modlitwy i uczestniczenia w Eucharystii. Scena przedstawiona na ikonie jest dla nas zaproszeniem do uczestniczenia w rozmowie - modlitwie - toczącej się pomiędzy Osobami Trójcy Świętej. W uroczystości uczestniczyli także kapłani z naszego dekanatu na czele z Księdzem Dziekanem. Po sumie nastąpiło wystawienie Najświętszego Sakramentu i odmówiono litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Potem odbyła się procesja wokół kościoła, a po powrocie odśpiewaliśmy "Ciebie Boga wysławiamy" i przyjęliśmy Boże błogosławieństwo.

Największą radością uczniów klas trzecich naszej parafii był uroczysty dzień Pierwszej Komunii Świętej. W niedzielę - 15 maja 2022 r. podczas mszy św. o godz. 10:00 dwadzieścioro troje dzieci po raz pierwszy przyjęło Pana Jezusa. Przed rozpoczęciem uroczystości dzieci zebrały się przed krzyżem cmentarnym, przy którym Ks. Proboszcz poświęcił dewocjonalia, a następnie w uroczystej procesji weszli do świątyni. Dzieci pierwszokomunijne uczestniczyły czynnie we mszy św, odnawiając przyrzeczenia chrzcielne, przynosząc dary do ołtarza, a także włączając się w modlitwę i śpiew.  Na zakończenie mszy św. złożyły podziękowania Proboszczowi ks. kan. Henrykowi Fetke za uroczyste sprawowanie mszy św., katechetkom - Pani Lucynie Kamieniarz i Pani Aurelii Kowalik za przygotowanie do I Komunii św. i Panu Krzysztofowi Lorbieckiemu - organiście za piękny śpiew i oprawę muzyczną oraz rodzicom za dar życia i możliwość przystąpienia do Ołtarza Pańskiego. Ks. Proboszcz Henryk Fetke serdecznie podziękował rodzicom dzieci pierwszokomunijnych za ofiarowanie pięknego pulpitu do sprawowania mszy św. Po południu o godz. 14:30 dzieci uczestniczyły w nabożeństwie majowym, po którym otrzymały pamiątki Pierwszej Komunii Świętej i złożyły ofiary dla najbiedniejszych dzieci na misjach.

We wtorek, 10 maja o godz. 18:00 w naszej parafii przeżywaliśmy uroczystą Eucharystię, która była zwieńczeniem, trwających dwa lata, przygotowań do przyjęcia łaski Ducha Świętego. W tym roku sakramentu bierzmowania udzielił ks. bp Ryszard Kasyna 43 osobom. Na zakończenie uroczystości Ks. Proboszcz Henryk Fetke wyraził w podziękowaniu wdzięczność za obecność i posługę pasterską J.E. Biskupowi Diecezjalnemu. Słowa podziękowania skierował również do młodzieży bierzmowanej i ich rodziców za ofiarowanie dwóch ornatów.

Młodzieży życzymy obfitości darów Ducha Świętego i postępowania zgodnie z chrześcijańskim sumieniem.

W Święto Miłosierdzia Bożego, w dniu 24.04.2022 r. podczas Mszy św. o godz. 10:00 w kościele filialnym w Dąbrówce ks. proboszcz Henryk Fetke poświęcił nowy obraz z wizerunkiem Pana Jezusa pukającego do drzwi. Autorem obrazu jest p. Sebastian Bugaj z Bydgoszczy, konserwator zabytków, który sprawuje opiekę nad zabytkowym kościołem w Dąbrówce. Obraz jest darem Księdza Proboszcza i parafian. Umieszczony został w kościele po lewej stronie nad konfesjonałem i wpisuje się w styl wnętrza tej świątyni. To miejsce ma szczególną wymowę, co podkreślił w wygłoszonej homilii ks. H. Fetke - ,,odczytując przesłanie znajdujące się w tym obrazie, widzimy, że Pan Jezus chce iść do naszych domów, gdzie palą się światła (...), idąc do naszych domów chce nas przyprowadzić do tego miejsca - świątyni - aby dokonał się cud przemiany ludzkich serc, co przedstawia obraz Przemienienia Pańskiego, byśmy mieli udział w Jego chwale, a to dokonuje się tylko przy konfesjonale w sakramencie pokuty, stąd spójność obrazu z konfesjonałem." W kościele jest też obraz św. Jana Nepomucena, patrona spowiedników. ,,W drodze naszego nawrócenia towarzyszy nam Matka Boża Niepokalana - przedstawiona na obrazie; depcząc łeb smoka - szatana, staje się Królową Nieba za udział zbawienia świata." Wiarą, miłością miłosierną żyli nasi święci, jak św. Mikołaj (obraz w Dąbrówce), który niósł dobro innym, św. Faustyna (obraz w Raciążu), apostołka Bożego Miłosierdzia, św. Jan Paweł II (obraz w Raciążu), który w 2000 r. ustanowił Święto Miłosierdzia Bożego dla całego Kościoła.

 Prezentacja multimedialna przedstawiona podczas homilii w kościele parafialnym.

Copyright:  Parafia św. Trójcy w Raciążu - Diecezja Pelplińska
ul. Kasztelańska 4, 89-502 Raciąż