14.01.2022 r. w auli Zespołu Szkól Licealnych i Agrotechnicznych im. Leona Janty - Połczyńskiego odbył się pokaz filmu "W GNIAZDACH WOLNOŚCI" zrealizowanego przez Borowiackie Towarzystwo Kultury w Tucholi jako zadanie publiczne w ramach projektu "3 x Pamięć z Kulturą i Historią w Tle" współfinansowanego przez Starostę Tucholskiego.

Ród Janta-Połczyńskich wpisał się w kartę historii naszej parafii jako fundatorzy i darczyńcy. Dziedzic dóbr Wielkiej Komorzy Maciej Janta-Połczyński był fundatorem kościoła w Dąbrówce. Prawa kościelne nowej świątyni nadał w 1767 r. papież Klemens XIII. Potomkowie fundatora odnowili kościół w 1881 r. W 1928 r. bp Stanisław Okoniewski poświęcił kamień węgielny pod wieżę kościelną. Ofiarodawcą dobudowanej wieży i otynkowania kościoła był Leon Janta-Połczyński, właściciel majątku Wysoka. Aktywnie uczestniczył także w życiu religijnym i materialnym kościoła w Raciążu. W latach 1930-1932 pełnił funkcję ministra rolnictwa w pięciu gabinetach oraz był senatorem II RP. 23 listopada 1985 r. doczesne szczątki ministra i jego małżonki zostały złożone w mauzoleum rodzinnym Janta-Połczyńskich na cmentarzu obok kościoła w Raciążu. Dziękujemy za udostępnienie filmu Pani Marii Ollick i zapraszamy do obejrzenia.

Wspólnota parafialna w Raciążu obchodziła we wtorek, 28 grudnia wyjątkowy jubileusz - 25 lat posługi duszpasterskiej naszego Proboszcza ks. kan. Henryka Fetke. Po śmierci ks. Mariana Bojanowskiego, w mroźny grudniowy dzień 1996 r. ks. Henryk Fetke objął godność proboszcza, mianowanego dekretem wręczonym przez ówczesnego Biskupa Pelplińskiego ks. prof. Jana Bernarda Szlagę. W czasie uroczystej Mszy św. wieczornej ks. Proboszcz modlitwą objął swoich zmarłych rodziców, rodzeństwo, zmarłych księży, parafian i przyjaciół. W modlitwie polecał Panu Bogu także nas - wspólnotę parafialną. Jubileusz był okazją do dziękowania za otrzymane łaski, za hojność darów Bożych a także okazją do podsumowania minionych lat i osiągnięć. Na ręce ks. Proboszcza spłynęły słowa podziękowań i życzeń wraz z kwiatami i upominkami od ministrantów, przedstawicieli Rady Parafialnej, Matek Różańcowych, OSP w Raciążu oraz sołtysów Raciąża, Stobna i Małej Komorzy. Uroczystość uświetnił śpiew chóru parafialnego św. Józefa pod dyrygenturą p. Marcina Kiedrowskiego.

28 listopada wyruszyliśmy w adwentową podróż "Droga do Betlejem". Start w Nazarecie, meta w Betlejem, a więc do pokonania było 150 km. Przewodnikiem tej podróży był anioł Gabriel, który nawigował po mapie Ziemi Świętej jako GPS - Gabriel Prowadzi Skutecznie! Codziennie o godz. 17 w naszej parafii przybyłe dzieci rozświetlały lampionami panujący półmrok w kościele, a na zakończenie rorat dla wytrwałych były słodkie nagrody. 

 

W mroźny dzień Święty Mikołaj w swej wędrówce zatrzymał się w naszej parafii, by po wieczornej Mszy św. grzeczne dzieci obdarować słodyczami. Zarówno dzieci, jak i młodzież, uczestnicy rorat, otrzymali słodkie podarunki. W rolę św. Mikołaja wcielił się ks. Proboszcz.

Copyright:  Parafia św. Trójcy w Raciążu - Diecezja Pelplińska
ul. Kasztelańska 4, 89-502 Raciąż