W Święto Miłosierdzia Bożego, w dniu 24.04.2022 r. podczas Mszy św. o godz. 10:00 w kościele filialnym w Dąbrówce ks. proboszcz Henryk Fetke poświęcił nowy obraz z wizerunkiem Pana Jezusa pukającego do drzwi. Autorem obrazu jest p. Sebastian Bugaj z Bydgoszczy, konserwator zabytków, który sprawuje opiekę nad zabytkowym kościołem w Dąbrówce. Obraz jest darem Księdza Proboszcza i parafian. Umieszczony został w kościele po lewej stronie nad konfesjonałem i wpisuje się w styl wnętrza tej świątyni. To miejsce ma szczególną wymowę, co podkreślił w wygłoszonej homilii ks. H. Fetke - ,,odczytując przesłanie znajdujące się w tym obrazie, widzimy, że Pan Jezus chce iść do naszych domów, gdzie palą się światła (...), idąc do naszych domów chce nas przyprowadzić do tego miejsca - świątyni - aby dokonał się cud przemiany ludzkich serc, co przedstawia obraz Przemienienia Pańskiego, byśmy mieli udział w Jego chwale, a to dokonuje się tylko przy konfesjonale w sakramencie pokuty, stąd spójność obrazu z konfesjonałem." W kościele jest też obraz św. Jana Nepomucena, patrona spowiedników. ,,W drodze naszego nawrócenia towarzyszy nam Matka Boża Niepokalana - przedstawiona na obrazie; depcząc łeb smoka - szatana, staje się Królową Nieba za udział zbawienia świata." Wiarą, miłością miłosierną żyli nasi święci, jak św. Mikołaj (obraz w Dąbrówce), który niósł dobro innym, św. Faustyna (obraz w Raciążu), apostołka Bożego Miłosierdzia, św. Jan Paweł II (obraz w Raciążu), który w 2000 r. ustanowił Święto Miłosierdzia Bożego dla całego Kościoła.

 Prezentacja multimedialna przedstawiona podczas homilii w kościele parafialnym.

Święte Triduum Paschalne rozpoczęliśmy w Wielki Czwartek Mszą Wieczerzy Pańskiej o godz. 18:00 i świętowaliśmy ustanowienie sakramentu Kapłaństwa, sakramentu Eucharystii oraz Chrystusowego przykazania miłości. Dzień Męki i Śmierci Chrystusa celebrowaliśmy o godz. 17:00 Liturgią wielkopostną, której przewodniczył ks. proboszcz Henryk Fetke. W trakcie Liturgii Słowa odczytano Mękę Pańską wg św. Jana, po niej nastąpiła adoracja Krzyża i przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego. Tradycyjnie w adoracji Grobu Pańskiego uczestniczyła Liturgiczna Służba Ołtarza i parafianie. W Wielką Sobotę Ks. Proboszcz poświęcił koszyczki wypełnione pokarmem, a dzieci złożyły skarbonki z uzbieranymi ofiarami na rzecz ludzi chorych i biednych. Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego rozpoczęła procesja rezurekcyjna wokół kościoła i uroczysta Msza św. o godz. 7:00. Dopełnieniem uroczystości był śpiew naszego chóru św. Józefa pod dyrekcją Pana Marcina Kiedrowskiego. Na radosne przeżywanie Wielkiej Nocy ks. proboszcz Henryk Fetke złożył życzenia, by Zmartwychwstanie Pańskie, które niesie odrodzenie duchowe, napełniło wiarą, miłością, nadzieją, dało siłę w pokonywaniu trudności i pozwoliło z ufnością patrzeć w przyszłość.

Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19 w naszej parafii odbyło się nabożeństwo drogi krzyżowej ulicami Raciąża dla upamiętnienia ostatnich chwil męki i śmierci Jezusa Chrystusa. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 17:30 Kazaniem Pasyjnym, które wygłosił ks. Krzysztof Wilkowski. Po nim wierni uczestniczyli we mszy św. , by następnie z krzyżem wyruszyć ulicami Raciąża (Kasztelańską, Wczasową, Leśną, Brzozową i ponownie Wczasową oraz Kasztelańską), rozważając poszczególne stacje drogi krzyżowej.
Zapraszamy do fotogalerii z podkładem muzycznym. W tle śpiewa chór parafialny św. Józefa pod dyrygenturą p. Marcina Kiedrowskiego.

 

19 marca obcodziliśmy w naszej parafii uroczystość ku czci Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Na zaproszenie ks. Proboszcza sumę odpustową o godz. 11.00 i słowo Boże wygłosił ks. kanonik Tomasz Cyl - proboszcz parafii św. Jadwigi Królowej w Bydgoszczy. We Mszy św. uczestniczyli księża z dekanatu rytelskiego oraz z innych zaprzyjaźnionych parafii. Z dziekanem - ks. J. Kaźmierczakiem przybył o. Laurencjusz Żezicki z okolic Białej Cerkwi w Ukrainie. Patronowi Kościoła - św. Józefowi - polecaliśmy naszą wspólnotę parafialną, modliliśmy się o ustanie wojny w Ukrainie i zawierzyliśmy ten wyjątkowy, trudny czas. Mszę św. zakończyła procesja Eucharystyczna wokół kościoła. Uroczystość uświetnił pięknym śpiewem parafialny chór św.Józefa pod dyrygenturą Pana Marcina Kiedrowskiego. Po zakończonej uroczystości Ojciec Laurencjusz skierował słowa podziękowania do ks. kan. Henryka Fetke i parafian za złożone dary dla Ukrainy.

Przed odpustem św. Józefa w naszej parafii odbyły się rekolekcje wielkopostne, które poprowadził ks. Zenon Czekała z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Nauki rekolekcyjne rozpoczęły się Mszą św. wieczorną w sobotę. Podczas Mszy Świętych Ks. Rekolekcjonista głosił nauki ogólne, a po mszach wieczornych dodatkowo nauki stanowe dla kobiet, mężczyzn, młodzieży uczącej się i pracującej. W tym wyjątkowym wydarzeniu dla naszej wspólnoty parafialnej uczestniczyli również uczniowie szkół podstawowych kl. O-VIII z Raciąża i Stobna. Tematem rekolekcji szkolnych była Droga do Emaus, w której to drodze do Boga trzeba pokonać trud poprzez MODLITWĘ, wiarę w MIŁOSIERDZIE BOŻE i uczestnictwo we MSZY ŚWIĘTEJ. Dzieci podczas nauk uczyły się nowych piosenek, rozwiązywały rebusy i odgrywały różne scenki związane z tematem nauk.

Rekolekcjoniście - Ks. Zenonowi Czekała życzymy obfitych łask Bożych.

Copyright:  Parafia św. Trójcy w Raciążu - Diecezja Pelplińska
ul. Kasztelańska 4, 89-502 Raciąż