W pierwszą niedzielę miesiąca, 7 sierpnia, obchodziliśmy uroczystość odpustową ku czci Przemienienia Pańskiego. Na tę uroczystość ks. proboszcz Henryk Fetke zaprosił pochodzącego z Rytla ks. Mirosława Zabrockiego ze Zgromadzenia Ducha Świętego w Bydgoszczy. W kościele filialnym w Dąbrówce suma odpustowa odbyła się o godz. 11:30, której przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Mirosław Zabrocki. Uroczystą Eucharystię, w czasie której modliliśmy się za całą naszą wspólnotę parafialną , zakończyła procesja wokół świątyni.

W czwartek 16.06. obchodziliśmy uroczystość Bożego Ciała. Parafianie zgromadzili się o godz. 10 na Eucharystii, by wielbić Najświętsze Ciało i Najświętszą Krew Chrystusa. Następnie wyruszyła procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy, gdzie odmawiane były modlitwy oraz czytana Ewangelia. Wierni przeszli ulicą Kasztelańską do pierwszego ołtarza przy figurze Matki Bożej, ulicą Wczasową do drugiego ołtarza u Państwa Kortas, trzeciego ołtarza przy Bożej Męce na skwerze im. Ks. Franciszka Nogalskiego i ulicą Kasztelańską do czwartego ołtarza u Państwa Lorbieckich. 

Główna uroczystość liturgiczna odbyła się o godz. 11:30. Jej celebransem był ksiądz Zenon Czekała, który wygłosił również kazanie. W homilii przedstawił m.in. ikonę "Trójcy Świętej" Andrzeja Rublowa - dzieło ukazujące trzy postacie, oparte na historii biblijnej opisanej w 18 rozdziale Księgi Rodzaju. Ikona za pomocą środków plastycznych i symbolicznych objawia świat duchowy i jest miejscem duchowej obecności Trójjedynego Boga. Ks. Zenon, przedstawiając tajemnicę Świętej Trójcy nawiązał do rodziny, domu rodzinnego, wspólnej modlitwy i uczestniczenia w Eucharystii. Scena przedstawiona na ikonie jest dla nas zaproszeniem do uczestniczenia w rozmowie - modlitwie - toczącej się pomiędzy Osobami Trójcy Świętej. W uroczystości uczestniczyli także kapłani z naszego dekanatu na czele z Księdzem Dziekanem. Po sumie nastąpiło wystawienie Najświętszego Sakramentu i odmówiono litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Potem odbyła się procesja wokół kościoła, a po powrocie odśpiewaliśmy "Ciebie Boga wysławiamy" i przyjęliśmy Boże błogosławieństwo.

Największą radością uczniów klas trzecich naszej parafii był uroczysty dzień Pierwszej Komunii Świętej. W niedzielę - 15 maja 2022 r. podczas mszy św. o godz. 10:00 dwadzieścioro troje dzieci po raz pierwszy przyjęło Pana Jezusa. Przed rozpoczęciem uroczystości dzieci zebrały się przed krzyżem cmentarnym, przy którym Ks. Proboszcz poświęcił dewocjonalia, a następnie w uroczystej procesji weszli do świątyni. Dzieci pierwszokomunijne uczestniczyły czynnie we mszy św, odnawiając przyrzeczenia chrzcielne, przynosząc dary do ołtarza, a także włączając się w modlitwę i śpiew.  Na zakończenie mszy św. złożyły podziękowania Proboszczowi ks. kan. Henrykowi Fetke za uroczyste sprawowanie mszy św., katechetkom - Pani Lucynie Kamieniarz i Pani Aurelii Kowalik za przygotowanie do I Komunii św. i Panu Krzysztofowi Lorbieckiemu - organiście za piękny śpiew i oprawę muzyczną oraz rodzicom za dar życia i możliwość przystąpienia do Ołtarza Pańskiego. Ks. Proboszcz Henryk Fetke serdecznie podziękował rodzicom dzieci pierwszokomunijnych za ofiarowanie pięknego pulpitu do sprawowania mszy św. Po południu o godz. 14:30 dzieci uczestniczyły w nabożeństwie majowym, po którym otrzymały pamiątki Pierwszej Komunii Świętej i złożyły ofiary dla najbiedniejszych dzieci na misjach.

We wtorek, 10 maja o godz. 18:00 w naszej parafii przeżywaliśmy uroczystą Eucharystię, która była zwieńczeniem, trwających dwa lata, przygotowań do przyjęcia łaski Ducha Świętego. W tym roku sakramentu bierzmowania udzielił ks. bp Ryszard Kasyna 43 osobom. Na zakończenie uroczystości Ks. Proboszcz Henryk Fetke wyraził w podziękowaniu wdzięczność za obecność i posługę pasterską J.E. Biskupowi Diecezjalnemu. Słowa podziękowania skierował również do młodzieży bierzmowanej i ich rodziców za ofiarowanie dwóch ornatów.

Młodzieży życzymy obfitości darów Ducha Świętego i postępowania zgodnie z chrześcijańskim sumieniem.

Copyright:  Parafia św. Trójcy w Raciążu - Diecezja Pelplińska
ul. Kasztelańska 4, 89-502 Raciąż