W 1305 roku nadał wieś Raciąż Wacław II - Piotrowi - synowi Święcy, Od których później odkupiona przez zakon krzyżacki. W 1349 roku lokacja wsi na prawie chełmińskim przez komtura tucholskiego Konrada Vullekop. W. 1454 własność zakonu krzyżackiego potem jako własność królewska wchodziła w skład starostwa tucholskiego. Parafia jedna z najstarszych na Pomorzu wzmiankowana po raz pierwszy w 1356 roku. Poprzedni kościół drewniany p.w. św. Józefa spłonął wraz z całą wsią w 1851 roku. Według przekazów historycznych na odpust św. Józefa do Raciąża zjeżdżała się szlachta z bardzo odległych okolic. Obecny kościół murowany z cegły w stylu neogotyckim został zbudowany w latach 1862-1866 jest p.w. Trójcy Świętej. Plebania bezstylowa zbudowana w 1858 roku. Budowniczym kościoła i plebani był ks. Proboszcz Józef Michał Wielandt. Konsekracja kościoła w 1871 roku. Niemcy w 1945 roku wysadzili w powietrze wieżę o wysokości 49 m. Odbudowana po działaniach wojennych w 1974/1975 przez administratora ks. Tadeusza Brodzika nowa wieża ma 37 m. wys.. Po działaniach wojennych w 1945 roku kościół do stanu używalności przywrócił ks. Jutrzenka - Trzebiatowski - odgruzowywanie, odbudowa chóru | zbudowanie tymczasowej dzwonnicy itp. W czasie wojny uległy zniszczeniu także organy.

Przypis. Fr. Wegner

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY przed zburzeniem wieży 1944 roku

Copyright:  Parafia św. Trójcy w Raciążu - Diecezja Pelplińska
ul. Kasztelańska 4, 89-502 Raciąż