Maciej Janta - Połczyński dziedzic dóbr Wielka Komorza , ostatni stolnik inflandzki, plenipotent starostw : tucholskiego i świeckiego, deputat do trybunału koronnego w Lublinie, doznawszy cudu , że w czasie potyczki dwie kule moskiewskie odbiły się o jego ryngraf, ślubował , że w razie szczęśliwego powrotu do domu wzniesie kościół w majątku swym Dąbrówce. Nowej świątyni nadał Papież Klemens XIII w breve z dnia 19 czerwca 1767 roku prawa parafialne i jeden odpust w święto Przemienienia Pańskiego 06 sierpnia. Potomkowie fundatora odnowili kościół w 1881 roku. Wieżę dobudował w roku 1928 dr Leon Janta -Połczyński , wybitny działacz społeczny i polityczny Pomorza. Biskup Stanisław Okoniewski w tymże roku poświęcił kamień węgielny pod wieżą kościelną. Po II wojnie światowej kościół w Dąbrówce został zaliczony do zabytków, ze względu na jego wystrój w stylu rokoko , stanowiący rzadkość na Pomorzu. Wcześniej kościół pod wezwaniem św. Jana Nepomucena. Obecnie p. w. Przemienienia Pańskiego

KOŚCIÓŁ FILIALNY W DĄBRÓWCE za ks. Henryka Fetke - 2009 r.

W 1984 roku za rządów śp. ks. Gerarda Kulwickiego dokonano przebudowy ścian nawy i prezbiterium. Dotychczasową konstrukcję szkieletową drewnianą zastąpiono konstrukcją murowaną, zachowując pierwotny wystrój ścian. Od roku 2001 Ks. Henryk Fetke przy współpracy parafian i wsparciu finansowym rodziny Janta -Połczyńskich z Belgii oraz instytucji Państwowych rozpoczął wielkie odnawianie kościoła w Dąbrówce (zewnętrznie i wewnętrznie) oraz kaplicę przygrobową i trwa aż do dnia dzisiejszego.

Copyright:  Parafia św. Trójcy w Raciążu - Diecezja Pelplińska
ul. Kasztelańska 4, 89-502 Raciąż