Przed odpustem św. Józefa w naszej parafii odbyły się rekolekcje wielkopostne, które poprowadził ks. Zenon Czekała z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Nauki rekolekcyjne rozpoczęły się Mszą św. wieczorną w sobotę. Podczas Mszy Świętych Ks. Rekolekcjonista głosił nauki ogólne, a po mszach wieczornych dodatkowo nauki stanowe dla kobiet, mężczyzn, młodzieży uczącej się i pracującej. W tym wyjątkowym wydarzeniu dla naszej wspólnoty parafialnej uczestniczyli również uczniowie szkół podstawowych kl. O-VIII z Raciąża i Stobna. Tematem rekolekcji szkolnych była Droga do Emaus, w której to drodze do Boga trzeba pokonać trud poprzez MODLITWĘ, wiarę w MIŁOSIERDZIE BOŻE i uczestnictwo we MSZY ŚWIĘTEJ. Dzieci podczas nauk uczyły się nowych piosenek, rozwiązywały rebusy i odgrywały różne scenki związane z tematem nauk.

Rekolekcjoniście - Ks. Zenonowi Czekała życzymy obfitych łask Bożych.

Copyright:  Parafia św. Trójcy w Raciążu - Diecezja Pelplińska
ul. Kasztelańska 4, 89-502 Raciąż