Aktualności
02.09.2015 - Msza św. z modlitwą charyzmatyczną o uzdrowienie duszy i ciała

Dnia 02 IX tj. w środę o godz. 18.00 będzie Msza św. z modlitwą charyzmatyczną o uzdrowienie duszy i ciała, którą poprowadzi Ojciec Teodor Knapczyk - franciszkanin z Krakowa.

Spotkanie będzie składało się z trzech części:

 • 1. Msza Święta z homilią
 • 2. Wystawienie Najświętszego Sakramentu oraz modlitwy o uzdrowienie i uwolnienie zakończone błogosławieństwem Najświętszego Sakramentu
 • 3. Modlitwa indywidualna z nałożeniem rąk.

Na zakończenie modlitwy zostaną poświęcone sakramentalia: woda, olej i sól, przyniesione przez wiernych. Po modlitwie będzie możliwość nabycia literatury religijnej, szczególnie świadectw uzdrowionych. Czas trwania modlitwy od dwóch do trzech godzin w zależności od ilości wiernych przybyłych na modlitwę. Spowiedź od godz. 17.00 dla tych, którzy chcą dostąpić Bożej łaski uzdrowienia duszy i ciała.

Serdecznie zapraszam

 
24.04.2015 - Msza św. z modlitwą charyzmatyczną o uzdrowienie duszy i ciała

Dnia 24 IV tj. w piątek o godz. 18.00 będzie Msza św. z modlitwą charyzmatyczną o uzdrowienie duszy i ciała, którą poprowadzi Ojciec Teodor Knapczyk - franciszkanin z Krakowa.

Spotkanie będzie składało się z trzech części:

 • 1. Msza Święta z homilią
 • 2. Wystawienie Najświętszego Sakramentu oraz modlitwy o uzdrowienie i uwolnienie zakończone błogosławieństwem Najświętszego Sakramentu
 • 3. Modlitwa indywidualna z nałożeniem rąk.

Na zakończenie modlitwy zostaną poświęcone sakramentalia: woda, olej i sól, przyniesione przez wiernych. Po modlitwie będzie możliwość nabycia literatury religijnej, szczególnie świadectw uzdrowionych. Czas trwania modlitwy od dwóch do trzech godzin w zależności od ilości wiernych przybyłych na modlitwę. Spowiedź od godz. 17.00 dla tych, którzy chcą dostąpić Bożej łaski uzdrowienia duszy i ciała.

Serdecznie zapraszamy do parafii Św. Trójcy w Raciążu

 
05.12.2014 - Msza św. z modlitwą charyzmatyczną o uzdrowienie duszy i ciała

Dnia 05 XII tj. w piątek o godz. 18.00 będzie Msza św. z modlitwą charyzmatyczną o uzdrowienie duszy i ciała, którą poprowadzi Ojciec Teodor Knapczyk - franciszkanin z Krakowa.

Spotkanie będzie składało się z trzech części:

 • 1. Msza Święta z homilią
 • 2. Wystawienie Najświętszego Sakramentu oraz modlitwy o uzdrowienie i uwolnienie zakończone błogosławieństwem Najświętszego Sakramentu
 • 3. Modlitwa indywidualna z nałożeniem rąk.

Na zakończenie modlitwy zostaną poświęcone sakramentalia: woda, olej i sól, przyniesione przez wiernych. Po modlitwie będzie możliwość nabycia literatury religijnej, szczególnie świadectw uzdrowionych.                Czas trwania modlitwy od dwóch do trzech godzin w zależności od ilości wiernych przybyłych na modlitwę. Spowiedź od godz. 17.00 dla tych, którzy chcą dostąpić Bożej łaski uzdrowienia duszy i ciała.

Serdecznie zapraszamy do parafii Św. Trójcy w Raciążu

 
16.10.2014 - Msza św. z modlitwą charyzmatyczną o uzdrowienie duszy i ciała

Dnia 16 X tj. w czwartek o godz. 18.00 będzie Msza św. z modlitwą charyzmatyczną o uzdrowienie duszy i ciała, którą poprowadzi Ojciec Teodor Knapczyk - franciszkanin z Krakowa.

Spotkanie będzie składało się z trzech części:

 • 1. Msza Święta z homilią
 • 2. Wystawienie Najświętszego Sakramentu oraz modlitwy o uzdrowienie i uwolnienie zakończone błogosławieństwem Najświętszego Sakramentu
 • 3. Modlitwa indywidualna z nałożeniem rąk.

Na zakończenie modlitwy zostaną poświęcone sakramentalia: woda, olej i sól, przyniesione przez wiernych. Po modlitwie będzie możliwość nabycia literatury religijnej, szczególnie świadectw uzdrowionych. Czas trwania modlitwy od dwóch do trzech godzin w zależności od ilości wiernych przybyłych na modlitwę. Spowiedź od godz. 17.00 dla tych, którzy chcą dostąpić Bożej łaski,        a o godz. 17.30 - zostanie odmówiony różaniec święty.

Serdecznie zapraszamy do parafii Św. Trójcy w Raciążu

 
Uroczystość odpustowa ku czci Św. Józefa wraz z prymicją ks. Biskupa Wiesława Szlachetki

Dnia 19 marca w parafii Św. Trójcy w Raciążu odbyła się Uroczystość odpustowa ku czci Św. Józefa wraz z prymicją naszego parafianina ks. Biskupa Wiesława Szlachetki - Biskupa Pomocniczego Archidiecezji Gdańskiej. W słowie powitalnym ks. Proboszcz Henryk Fetke powiedział - w tej świątyni zrodziło się życie Boże, w której Ks. Biskup przyjął wszystkie sakramenty św., a w miarę postępujących lat zaowocowało to sakramentem kapłaństwa, a teraz pełnią kapłaństwa - biskupstwem. W Słowie Bożym Ks. Biskup powiedział o Św. Józefie jak wielką rolę On odegrał w historii zbawienia, bo Pan Bóg był Jego Bogiem, a nie ktoś czy coś innego. Dlatego zaprosił nas, abyśmy zawsze zwracali się do Pana - Pan mój.

Więcej…
 
Msza św. prymicyjna ks. Biskupa Wiesława Szlachetki

W środę 19 III 2014 r. odbędzie się w parafii Św. Trójcy w Raciążu wielka uroczystość - odpust ku czci Św. Józefa.
Mszę św.o godz. 17.00 odprawi i kazanie wygłosi nasz parafianin ks. Biskup Wiesław Szlachetka - biskup pomocniczy Archidiecezji Gdańskiej.
Msza św. ta jest również Mszą św. prymicyjną ks. Biskupa Wiesława na którą serdecznie wszystkich zapraszam

 
Msza św. z modlitwą charyzmatyczną o uzdrowienie duszy i ciała

Dnia 22 III tj. w sobotę o godz. 11.00 będzie Msza św. z modlitwą charyzmatyczną o uzdrowienie duszy i ciała, którą poprowadzi Ojciec Teodor - franciszkanin z Krakowa.

Spotkanie będzie składało się z trzech części:

 • 1. Msza Święta z homilią
 • 2. Wystawienie Najświętszego Sakramentu oraz modlitwy o uzdrowienie i uwolnienie zakończone błogosławieństwem Najświętszego Sakramentu
 • 3. Modlitwa indywidualna z nałożeniem rąk.

Na zakończenie modlitwy zostaną poświęcone sakramentalia: woda, olej i sól, przyniesione przez wiernych. Po modlitwie będzie możliwość nabycia literatury religijnej, szczególnie świadectw uzdrowionych. Czas trwania modlitwy od dwóch do trzech godzin w zależności od ilości wiernych przybyłych na modlitwę. Spowiedź od godz. 10.00 dla tych, którzy chcą dostąpić Bożej łaski.

 
Prergrynacja Relikwii Błogosławionego Jana Pawła II w Raciążu przed i po kanonizacji

PEREGRYNACJA RELIKWII BŁOG. J.P.II

W PARAFII RACIĄŻ W 2014 R. PRZED I PO KANONIZACJIBracia i Siostry

Za trzy miesiące dla Kościoła świętego w tym także i dla nas - nastąpi Wielki Dzień kanonizacji Błogosławionego Jana Pawła II - Wielkiego Papieża, Wielkiego Duszpasterza, Wielkiego Proboszcza całego świata, Polaka i Proroka naszych czasów

Najwyższy więc czas rozpocząć duchowe przygotowania do tego wydarzenia, które nastąpi 27 kwietnia w Watykanie – w dzień Miłosierdzia Bożego. Nasza parafia również chce godnie do tego się przygotować teraz, a potem Go czcić jako Świętego. Jest to wezwanie dla każdego, aby się dobrze przygotować, przeżyć samą uroczystość i wcielić to wszystko co Błogosławiony J.P.II nauczał w życiu. Co to oznacza?

Powinniśmy - każdy z osobna, w małżeństwach, w rodzinach i we wspólnotach więcej się modlić; pogłębiać swoją wiarę i ożywiać ją w uczynkach; uczyć się cierpliwego spotykania z ludźmi, cierpliwego ich słuchania i w duchu ich błogosławić, jak to czynił Jana Paweł II; czytać na nowo papieskie nauczanie, począwszy od tekstów, które są nam najbliższe; wreszcie przyswoić sobie któryś z papieskich gestów i wprowadzać go w czyn szczególnie charyzmat wyobraźni Bożego Miłosierdzia – Dar, który otrzymaliśmy w osobie Błogosławionego JPII do czegoś nas zobowiązuje także i dziś, abyśmy lepiej Go poznali i bardziej słuchali i zapraszali do naszego życia, by pociągał nas na drodze do nieba, aby pocieszał w trudach życia, dawał nadzieję, orędował za nami i był pomocą i drogowskazem na każdy dzień. Moi Drodzy – Ten wielki Święty jest na wyciągnięcie naszej ręki w naszej parafii - w świętych relikwiach w małej kropli krwi. Trzeba nam tylko wierzyć w Jego obecność, w Jego wstawiennictwo, że możemy za Jego przyczyną wyprosić wiele łask dla siebie i innych. Są na to świadectwa ustne i pisane.

PEREGRYNACJA RELIKWII JANA PAWŁA II W NASZEJ PARAFII

Drodzy Parafianie - pragnę ogłosić, że przed kanonizację tj. dziś - od 16 II w niedzielę o godz. 15.00 - w Godzinie Miłosierdzia - w naszej parafii rozpocznie się po rodzinach peregrynacja świętych relikwii Błogosławionego Jana Pawła II, aby On był bliżej nas, a my bliżej Niego, abyśmy się bardziej z Nim zaprzyjaźnili. Wiele mamy spraw do przemodlenia i zawierzenia Jemu, by przedstawił te nasze radości i smutki, choroby i cierpienia, nasze lęki i obawy, trwanie niektórych w ciężkich grzechach obojętności, niewiary, alkoholizmu, demoralizacji, rozpadów małżeńskich i rodzinnych Panu Bogu i Matce Bożej.

Moi Drodzy - Znak relikwii obecnych w domu rodziny, w miejscu gdzie rodzina mieszka i żyje na co dzień, jest przejawem żywej obecności bł. Jana Pawła II pośród nas i gestem zaproszenia Go jako honorowego członka rodziny. Pamiętamy jak On był zatroskany o rodziny i każdego człowieka – dlatego wołał – Rodzina jest silna, gdy Bogiem jest silną. Dziś nasze rodziny przeżywają różnego rodzaju kryzysy – dziś rodziny są atakowane i zagrożone pod każdym względem -trzeba więc Go do nas zaprosić, aby pomógł nam to wszystko w imię Boże właściwie rozwiązać i przeżyć.

Zaprośmy do domu w duchu głębokiej wiary Dostojnego Gościa w świętej relikwii Błogosławionego J.P.II. Niech to będzie uroczysty dzień dla całej rodziny – dlatego trzeba się dobrze na ten dzień przygotować . Na czas niedzieli i innych wielkich uroczystości i Mszy charyzmatycznej o uzdrowienie - relikwie wracają do kościoła, a tak po wieczornej Mszy św. następuje ich przekazywanie. Peregrynacja będzie się odbywać w następujący sposób. Oto

 

Porządek nawiedzenia relikwii


1) Relikwie będą odwiedzać nasze rodziny wg programu kolędowego tzn. wg ulic i danych miejscowości uprzednio ogłoszonych w kościele w ramach ogłoszeń parafialnych. Przekazuje się je po Mszy św. o godz. 17.00 zimą, a latem o godz. 18.00, w której uczestniczy cała rodzina. Relikwie odbieramy z kościoła i przynosimy do kościoła.

2) Ze świątyni relikwie wynoszą domownicy do swojego domu.

3) Relikwie przyjmujemy przez ich ucałowanie i uczynienie znaku krzyża.

4)Relikwie przenosimy w uroczysty sposób i ustawiamy
w domu na godnym i przygotowanym miejscu.

5) Relikwiarza nie dekorujemy, bo sam w sobie jest piękny

6)Cała rodzina stara się przygotować do przyjęcia relikwii
bł. Jana Pawła II przez spowiedź świętą.

7) W porze wieczornej cała rodzina, a jeśli jest osoba samotna niech sobie zaprosi sąsiadów i krewnych i gromadzi się na wspólnej MODLITWIE WIECZORNEJ. O godz. 21 – APEL JASNOGÓRSKI. Przykładowy porządek modlitw podany jest w modlitewniku.

8) Następnego dnia rano przed wyjściem do codziennych obowiązków krótka wspólna MODLITWA PORANNA.

9) W ciągu dnia każdy członek rodziny zobowiązuje się do odmówienia KORONKI DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA za pozostałych członków rodziny oraz RÓŻANIEC rozważając tajemnice światła, które ustanowił Błogosławiony Jan Paweł II w intencji własnej, chorych, zatwardziałych grzeszników, miłości i zgody w naszych rodzinach i całej parafii oraz za Ojca św., biskupów, kapłanów prosząc także o nowe powołania także z naszej parafii: z naszych rodzin

10) Przed wyjściem do kościoła na Mszę św. i przekazanie relikwii należy odmówić AKT ZAWIERZENIA.

11) Przynosząc relikwie do kościoła uczestniczymy we Mszy św. – przystępujemy do Komunii św. i dziękujemy Panu Bogu za czas nawiedzenia

12)W tej Mszy św. uczestniczy następna rodzina, która zabiera do siebie relikwie i z całą gorliwością przez spowiedź św. i Komunię św. przygotowuje się do ich przejęciaBracia i Siostry niech nam towarzyszą słowa naszego wieszcza narodowego Adama Mickiewicza

Wołasz Boga, On często schodzi po kryjomu
i puka do drzwi twoich, aleś rzadko w domu.
Adam Mickiewicz

Zróbmy wszystko, aby każdy zrobił miejsce w swoim sercu i w domu dla Pana Boga, Matki Bożej i naszych Świętych

 

Oto kilka przykładów z różnych miejsc kościołów gdzie są relikwie Błogosławionego J. P. II

W wielu parafiach - każdego 22 dnia miesiąca odprawiana jest Msza święta z wystawieniem relikwii Jana Pawła II. np. w kościele gromadzi się wówczas bardzo dużo ludzi, i wielu korzysta z sakramentu pokuty.

Ponadto wiele małżeństw, które starały się o dziecko, wyprosiło ten dar za pośrednictwem Jana Pawła II

Peregrynacja relikwii to niezwykłe doświadczenie dla rodzin. Barbara i Wojciech Zielińscy z wielką radością przyjęli relikwie w swoim domu. - Jest za co dziękować i prosić Boga za wstawiennictwem Ojca Świętego - mówi pani Barbara. Również jej mąż cieszy się, że może w ten sposób przygotować się duchowo do kanonizacji Błogosławionego Jana Pawła II.

Relikwie w domu miała także Felicja Pietruszka. - Modliłam się, abyśmy zachowali naszą wiarą, bo wiele sił, chce ją wydrzeć z serc Polaków.

Moi Drodzy i my też będziemy mogli dać świadectwo po spotkaniu z Błogosławionym J.P.II, które będziemy mogli zapisać w zeszycie, który będzie dołączony wraz z modlitewnikiem do Relikwii, które będą na czas transportu umieszczane w futerale specjalnie do tego przeznaczonym.

Życzę Wam Drodzy Parafianie obfitych łask i darów z nawiedzin relikwii Błogosławionego Jana Pawła II. Przyjmijcie godnie i pobożnie Wielkiego Pielgrzyma pod swój dach i głoście wiarę tym którzy jej nie mają lub mało jej posiadają. Niech przez Was dokonuje się wielka nowa ewangelizacja ludzkich serc w naszej parafii.

Amen - niech się tak stanie

 
Msza św. z modlitwą charyzmatyczną o uzdrowienie duszy i ciała

Dnia 15 II tj. w sobotę o godz. 11.00 będzie Msza św. z modlitwą charyzmatyczną o uzdrowienie duszy i ciała, którą poprowadzi Ojciec Teodor - franciszkanin z Krakowa.

Spotkanie będzie składało się z trzech części:

 • 1. Msza Święta z homilią
 • 2. Wystawienie Najświętszego Sakramentu oraz modlitwy o uzdrowienie i uwolnienie zakończone błogosławieństwem Najświętszego Sakramentu
 • 3. Modlitwa indywidualna z nałożeniem rąk.

Na zakończenie modlitwy zostaną poświęcone sakramentalia: woda, olej i sól, przyniesione przez wiernych. Po modlitwie będzie możliwość nabycia literatury religijnej, szczególnie świadectw uzdrowionych. Czas trwania modlitwy od dwóch do trzech godzin w zależności od ilości wiernych przybyłych na modlitwę. Spowiedź od godz. 10.00 dla tych, którzy chcą dostąpić Bożej łaski.

 
Ksiądz Biskup Wiesław Szlachetka

Ksiądz Biskup Wiesław Szlachetka urodził się 21 listopada 1959 w Małej Komorzy z Rodziców Władysława i Czesławy zd. Gleba. Pochodzi z rodziny religijnej, do kapłanów odnoszącej się z uszanowaniem. chrzest otrzymał 6 grudnia 1959 w Raciążu k. Tucholi. Bierzmowanie - 14 maja 1975 w tejże Parafii.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 5

Copyright:  Parafia św. Trójcy w Raciążu - Diecezja Pelplińska
ul. Kasztelańska 4, 89-502 Raciąż