Dnia 02 IX tj. w środę o godz. 18.00 będzie Msza św. z modlitwą charyzmatyczną o uzdrowienie duszy i ciała, którą poprowadzi Ojciec Teodor Knapczyk - franciszkanin z Krakowa.

Spotkanie będzie składało się z trzech części:

 • 1. Msza Święta z homilią
 • 2. Wystawienie Najświętszego Sakramentu oraz modlitwy o uzdrowienie i uwolnienie zakończone błogosławieństwem Najświętszego Sakramentu
 • 3. Modlitwa indywidualna z nałożeniem rąk.

Na zakończenie modlitwy zostaną poświęcone sakramentalia: woda, olej i sól, przyniesione przez wiernych. Po modlitwie będzie możliwość nabycia literatury religijnej, szczególnie świadectw uzdrowionych. Czas trwania modlitwy od dwóch do trzech godzin w zależności od ilości wiernych przybyłych na modlitwę. Spowiedź od godz. 17.00 dla tych, którzy chcą dostąpić Bożej łaski uzdrowienia duszy i ciała.

Serdecznie zapraszam

Dnia 24 IV tj. w piątek o godz. 18.00 będzie Msza św. z modlitwą charyzmatyczną o uzdrowienie duszy i ciała, którą poprowadzi Ojciec Teodor Knapczyk - franciszkanin z Krakowa.

Spotkanie będzie składało się z trzech części:

 • 1. Msza Święta z homilią
 • 2. Wystawienie Najświętszego Sakramentu oraz modlitwy o uzdrowienie i uwolnienie zakończone błogosławieństwem Najświętszego Sakramentu
 • 3. Modlitwa indywidualna z nałożeniem rąk.

Na zakończenie modlitwy zostaną poświęcone sakramentalia: woda, olej i sól, przyniesione przez wiernych. Po modlitwie będzie możliwość nabycia literatury religijnej, szczególnie świadectw uzdrowionych. Czas trwania modlitwy od dwóch do trzech godzin w zależności od ilości wiernych przybyłych na modlitwę. Spowiedź od godz. 17.00 dla tych, którzy chcą dostąpić Bożej łaski uzdrowienia duszy i ciała.

Serdecznie zapraszamy do parafii Św. Trójcy w Raciążu

Dnia 05 XII tj. w piątek o godz. 18.00 będzie Msza św. z modlitwą charyzmatyczną o uzdrowienie duszy i ciała, którą poprowadzi Ojciec Teodor Knapczyk - franciszkanin z Krakowa.

Spotkanie będzie składało się z trzech części:

 • 1. Msza Święta z homilią
 • 2. Wystawienie Najświętszego Sakramentu oraz modlitwy o uzdrowienie i uwolnienie zakończone błogosławieństwem Najświętszego Sakramentu
 • 3. Modlitwa indywidualna z nałożeniem rąk.

Na zakończenie modlitwy zostaną poświęcone sakramentalia: woda, olej i sól, przyniesione przez wiernych. Po modlitwie będzie możliwość nabycia literatury religijnej, szczególnie świadectw uzdrowionych.                Czas trwania modlitwy od dwóch do trzech godzin w zależności od ilości wiernych przybyłych na modlitwę. Spowiedź od godz. 17.00 dla tych, którzy chcą dostąpić Bożej łaski uzdrowienia duszy i ciała.

Serdecznie zapraszamy do parafii Św. Trójcy w Raciążu

Dnia 16 X tj. w czwartek o godz. 18.00 będzie Msza św. z modlitwą charyzmatyczną o uzdrowienie duszy i ciała, którą poprowadzi Ojciec Teodor Knapczyk - franciszkanin z Krakowa.

Spotkanie będzie składało się z trzech części:

 • 1. Msza Święta z homilią
 • 2. Wystawienie Najświętszego Sakramentu oraz modlitwy o uzdrowienie i uwolnienie zakończone błogosławieństwem Najświętszego Sakramentu
 • 3. Modlitwa indywidualna z nałożeniem rąk.

Na zakończenie modlitwy zostaną poświęcone sakramentalia: woda, olej i sól, przyniesione przez wiernych. Po modlitwie będzie możliwość nabycia literatury religijnej, szczególnie świadectw uzdrowionych. Czas trwania modlitwy od dwóch do trzech godzin w zależności od ilości wiernych przybyłych na modlitwę. Spowiedź od godz. 17.00 dla tych, którzy chcą dostąpić Bożej łaski,        a o godz. 17.30 - zostanie odmówiony różaniec święty.

Serdecznie zapraszamy do parafii Św. Trójcy w Raciążu

Dnia 19 marca w parafii Św. Trójcy w Raciążu odbyła się Uroczystość odpustowa ku czci Św. Józefa wraz z prymicją naszego parafianina ks. Biskupa Wiesława Szlachetki - Biskupa Pomocniczego Archidiecezji Gdańskiej. W słowie powitalnym ks. Proboszcz Henryk Fetke powiedział - w tej świątyni zrodziło się życie Boże, w której Ks. Biskup przyjął wszystkie sakramenty św., a w miarę postępujących lat zaowocowało to sakramentem kapłaństwa, a teraz pełnią kapłaństwa - biskupstwem. W Słowie Bożym Ks. Biskup powiedział o Św. Józefie jak wielką rolę On odegrał w historii zbawienia, bo Pan Bóg był Jego Bogiem, a nie ktoś czy coś innego. Dlatego zaprosił nas, abyśmy zawsze zwracali się do Pana - Pan mój.

W środę 19 III 2014 r. odbędzie się w parafii Św. Trójcy w Raciążu wielka uroczystość - odpust ku czci Św. Józefa.
Mszę św.o godz. 17.00 odprawi i kazanie wygłosi nasz parafianin ks. Biskup Wiesław Szlachetka - biskup pomocniczy Archidiecezji Gdańskiej.
Msza św. ta jest również Mszą św. prymicyjną ks. Biskupa Wiesława na którą serdecznie wszystkich zapraszam

PEREGRYNACJA RELIKWII BŁOG. J.P.II

W PARAFII RACIĄŻ W 2014 R. PRZED I PO KANONIZACJIBracia i Siostry

Za trzy miesiące dla Kościoła świętego w tym także i dla nas - nastąpi Wielki Dzień kanonizacji Błogosławionego Jana Pawła II - Wielkiego Papieża, Wielkiego Duszpasterza, Wielkiego Proboszcza całego świata, Polaka i Proroka naszych czasów

Najwyższy więc czas rozpocząć duchowe przygotowania do tego wydarzenia, które nastąpi 27 kwietnia w Watykanie – w dzień Miłosierdzia Bożego. Nasza parafia również chce godnie do tego się przygotować teraz, a potem Go czcić jako Świętego. Jest to wezwanie dla każdego, aby się dobrze przygotować, przeżyć samą uroczystość i wcielić to wszystko co Błogosławiony J.P.II nauczał w życiu. Co to oznacza?

Powinniśmy - każdy z osobna, w małżeństwach, w rodzinach i we wspólnotach więcej się modlić; pogłębiać swoją wiarę i ożywiać ją w uczynkach; uczyć się cierpliwego spotykania z ludźmi, cierpliwego ich słuchania i w duchu ich błogosławić, jak to czynił Jana Paweł II; czytać na nowo papieskie nauczanie, począwszy od tekstów, które są nam najbliższe; wreszcie przyswoić sobie któryś z papieskich gestów i wprowadzać go w czyn szczególnie charyzmat wyobraźni Bożego Miłosierdzia – Dar, który otrzymaliśmy w osobie Błogosławionego JPII do czegoś nas zobowiązuje także i dziś, abyśmy lepiej Go poznali i bardziej słuchali i zapraszali do naszego życia, by pociągał nas na drodze do nieba, aby pocieszał w trudach życia, dawał nadzieję, orędował za nami i był pomocą i drogowskazem na każdy dzień. Moi Drodzy – Ten wielki Święty jest na wyciągnięcie naszej ręki w naszej parafii - w świętych relikwiach w małej kropli krwi. Trzeba nam tylko wierzyć w Jego obecność, w Jego wstawiennictwo, że możemy za Jego przyczyną wyprosić wiele łask dla siebie i innych. Są na to świadectwa ustne i pisane.

PEREGRYNACJA RELIKWII JANA PAWŁA II W NASZEJ PARAFII

Drodzy Parafianie - pragnę ogłosić, że przed kanonizację tj. dziś - od 16 II w niedzielę o godz. 15.00 - w Godzinie Miłosierdzia - w naszej parafii rozpocznie się po rodzinach peregrynacja świętych relikwii Błogosławionego Jana Pawła II, aby On był bliżej nas, a my bliżej Niego, abyśmy się bardziej z Nim zaprzyjaźnili. Wiele mamy spraw do przemodlenia i zawierzenia Jemu, by przedstawił te nasze radości i smutki, choroby i cierpienia, nasze lęki i obawy, trwanie niektórych w ciężkich grzechach obojętności, niewiary, alkoholizmu, demoralizacji, rozpadów małżeńskich i rodzinnych Panu Bogu i Matce Bożej.

Moi Drodzy - Znak relikwii obecnych w domu rodziny, w miejscu gdzie rodzina mieszka i żyje na co dzień, jest przejawem żywej obecności bł. Jana Pawła II pośród nas i gestem zaproszenia Go jako honorowego członka rodziny. Pamiętamy jak On był zatroskany o rodziny i każdego człowieka – dlatego wołał – Rodzina jest silna, gdy Bogiem jest silną. Dziś nasze rodziny przeżywają różnego rodzaju kryzysy – dziś rodziny są atakowane i zagrożone pod każdym względem -trzeba więc Go do nas zaprosić, aby pomógł nam to wszystko w imię Boże właściwie rozwiązać i przeżyć.

Zaprośmy do domu w duchu głębokiej wiary Dostojnego Gościa w świętej relikwii Błogosławionego J.P.II. Niech to będzie uroczysty dzień dla całej rodziny – dlatego trzeba się dobrze na ten dzień przygotować . Na czas niedzieli i innych wielkich uroczystości i Mszy charyzmatycznej o uzdrowienie - relikwie wracają do kościoła, a tak po wieczornej Mszy św. następuje ich przekazywanie. Peregrynacja będzie się odbywać w następujący sposób. Oto

 

Porządek nawiedzenia relikwii


1) Relikwie będą odwiedzać nasze rodziny wg programu kolędowego tzn. wg ulic i danych miejscowości uprzednio ogłoszonych w kościele w ramach ogłoszeń parafialnych. Przekazuje się je po Mszy św. o godz. 17.00 zimą, a latem o godz. 18.00, w której uczestniczy cała rodzina. Relikwie odbieramy z kościoła i przynosimy do kościoła.

2) Ze świątyni relikwie wynoszą domownicy do swojego domu.

3) Relikwie przyjmujemy przez ich ucałowanie i uczynienie znaku krzyża.

4)Relikwie przenosimy w uroczysty sposób i ustawiamy
w domu na godnym i przygotowanym miejscu.

5) Relikwiarza nie dekorujemy, bo sam w sobie jest piękny

6)Cała rodzina stara się przygotować do przyjęcia relikwii
bł. Jana Pawła II przez spowiedź świętą.

7) W porze wieczornej cała rodzina, a jeśli jest osoba samotna niech sobie zaprosi sąsiadów i krewnych i gromadzi się na wspólnej MODLITWIE WIECZORNEJ. O godz. 21 – APEL JASNOGÓRSKI. Przykładowy porządek modlitw podany jest w modlitewniku.

8) Następnego dnia rano przed wyjściem do codziennych obowiązków krótka wspólna MODLITWA PORANNA.

9) W ciągu dnia każdy członek rodziny zobowiązuje się do odmówienia KORONKI DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA za pozostałych członków rodziny oraz RÓŻANIEC rozważając tajemnice światła, które ustanowił Błogosławiony Jan Paweł II w intencji własnej, chorych, zatwardziałych grzeszników, miłości i zgody w naszych rodzinach i całej parafii oraz za Ojca św., biskupów, kapłanów prosząc także o nowe powołania także z naszej parafii: z naszych rodzin

10) Przed wyjściem do kościoła na Mszę św. i przekazanie relikwii należy odmówić AKT ZAWIERZENIA.

11) Przynosząc relikwie do kościoła uczestniczymy we Mszy św. – przystępujemy do Komunii św. i dziękujemy Panu Bogu za czas nawiedzenia

12)W tej Mszy św. uczestniczy następna rodzina, która zabiera do siebie relikwie i z całą gorliwością przez spowiedź św. i Komunię św. przygotowuje się do ich przejęciaBracia i Siostry niech nam towarzyszą słowa naszego wieszcza narodowego Adama Mickiewicza

Wołasz Boga, On często schodzi po kryjomu
i puka do drzwi twoich, aleś rzadko w domu.
Adam Mickiewicz

Zróbmy wszystko, aby każdy zrobił miejsce w swoim sercu i w domu dla Pana Boga, Matki Bożej i naszych Świętych

 

Oto kilka przykładów z różnych miejsc kościołów gdzie są relikwie Błogosławionego J. P. II

W wielu parafiach - każdego 22 dnia miesiąca odprawiana jest Msza święta z wystawieniem relikwii Jana Pawła II. np. w kościele gromadzi się wówczas bardzo dużo ludzi, i wielu korzysta z sakramentu pokuty.

Ponadto wiele małżeństw, które starały się o dziecko, wyprosiło ten dar za pośrednictwem Jana Pawła II

Peregrynacja relikwii to niezwykłe doświadczenie dla rodzin. Barbara i Wojciech Zielińscy z wielką radością przyjęli relikwie w swoim domu. - Jest za co dziękować i prosić Boga za wstawiennictwem Ojca Świętego - mówi pani Barbara. Również jej mąż cieszy się, że może w ten sposób przygotować się duchowo do kanonizacji Błogosławionego Jana Pawła II.

Relikwie w domu miała także Felicja Pietruszka. - Modliłam się, abyśmy zachowali naszą wiarą, bo wiele sił, chce ją wydrzeć z serc Polaków.

Moi Drodzy i my też będziemy mogli dać świadectwo po spotkaniu z Błogosławionym J.P.II, które będziemy mogli zapisać w zeszycie, który będzie dołączony wraz z modlitewnikiem do Relikwii, które będą na czas transportu umieszczane w futerale specjalnie do tego przeznaczonym.

Życzę Wam Drodzy Parafianie obfitych łask i darów z nawiedzin relikwii Błogosławionego Jana Pawła II. Przyjmijcie godnie i pobożnie Wielkiego Pielgrzyma pod swój dach i głoście wiarę tym którzy jej nie mają lub mało jej posiadają. Niech przez Was dokonuje się wielka nowa ewangelizacja ludzkich serc w naszej parafii.

Amen - niech się tak stanie

Ksiądz Biskup Wiesław Szlachetka urodził się 21 listopada 1959 w Małej Komorzy z Rodziców Władysława i Czesławy zd. Gleba. Pochodzi z rodziny religijnej, do kapłanów odnoszącej się z uszanowaniem. chrzest otrzymał 6 grudnia 1959 w Raciążu k. Tucholi. Bierzmowanie - 14 maja 1975 w tejże Parafii.

Dnia 22 III tj. w sobotę o godz. 11.00 będzie Msza św. z modlitwą charyzmatyczną o uzdrowienie duszy i ciała, którą poprowadzi Ojciec Teodor - franciszkanin z Krakowa.

Spotkanie będzie składało się z trzech części:

 • 1. Msza Święta z homilią
 • 2. Wystawienie Najświętszego Sakramentu oraz modlitwy o uzdrowienie i uwolnienie zakończone błogosławieństwem Najświętszego Sakramentu
 • 3. Modlitwa indywidualna z nałożeniem rąk.

Na zakończenie modlitwy zostaną poświęcone sakramentalia: woda, olej i sól, przyniesione przez wiernych. Po modlitwie będzie możliwość nabycia literatury religijnej, szczególnie świadectw uzdrowionych. Czas trwania modlitwy od dwóch do trzech godzin w zależności od ilości wiernych przybyłych na modlitwę. Spowiedź od godz. 10.00 dla tych, którzy chcą dostąpić Bożej łaski.

DNIA 21 XII 2013 R. OJCIEC ŚWIĘTY FRANCISZEK ZA POŚREDNICTWEM NUNCJATURY W POLSCE DOKONAŁ NOMINACJI KS. DRA WIESŁAWA SZLACHETKI - NASZEGO PARAFIANINA POCHODZĄCEGO Z MAŁEJ KOMORZY TJ. WIOSKI NALEŻĄCEJ DO NASZEJ PARAFII ŚW. TRÓJCY W RACIĄŻU. BISKUPEM POMOCNICZYM ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ.

 

JEST TO WIELKA RADOŚĆ I WYRÓŻNIENIE DLA NASZEJ PARAFII.

KONSEKRACJA ODBĘDZIE SIĘ W KATEDRZE W GDAŃSKU - OLIWIE DNIA 4 I 2014 R. O GODZ. 16.00.

 

JAKO KS. PROBOSZCZ TEJ PARAFII SERDECZNIE ZAPRASZAM DO WSPÓLNEJ MODLITWY I WYJAZDU SWOIMI SAMOCHODAMI, BY PODKREŚLIĆ SWOJĄ ŁĄCZNOŚĆ Z KS. BISKUPEM WIESŁAWEM.

KS. PROBOSZCZ KAN. HENRYK FETKE

Copyright:  Parafia św. Trójcy w Raciążu - Diecezja Pelplińska
ul. Kasztelańska 4, 89-502 Raciąż