KATECHEZY EUCHARYSTYCZNE dla wszystkich, którzy chcą głębiej przeżyć każdą Eucharystię i pogłębić swoją wiarę oraz więź z Chrystusem. Są one podane nam dla pełniejszego zrozumienia Mszy św., w której uczestniczymy. Bogactwo tych treści może być także dla każdego z nas bogactwem życia duchowego. Zapraszam do wnikliwego studiowania tych treści.

Ksiądz Proboszcz Henryk Fetke 

Copyright:  Parafia św. Trójcy w Raciążu - Diecezja Pelplińska
ul. Kasztelańska 4, 89-502 Raciąż